ระบบรายสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

วันที่ 20 ส.ค. 2562   เวลา 01:10:38

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

รายงานสารสนเทศด้านวัสดุและครุภัณฑ์

ระบบจัดซื้อวัสดุ
ระบบบริหารงานครุภัณฑ์

เชื่อมโยงข้อมูลจาก..กองคลัง

การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Google Chrome และ Mozilla Firefox เท่านั้น