ระบบรายสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

วันที่ 19 ม.ค 2562   เวลา 06:45:56

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

รายงานสารสนเทศด้านวัสดุและครุภัณฑ์

ระบบจัดซื้อวัสดุ
ระบบบริหารงานครุภัณฑ์

เชื่อมโยงข้อมูลจาก..กองคลัง

การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Google Chrome และ Mozilla Firefox เท่านั้น