ข้าราชการ

17.75%

17.75%
พนักงานมหาลัย

55.03%

55.03%
พนักงานราชการ

3.59%

3.59%
จ้างประจำ

1.73%

1.73%
จ้างชั่วคราว

21.91%

21.91%
ข้อมูลบุคลากร