ข้าราชการ

14.76%

14.76%
พนักงานมหาลัย

60.95%

60.95%
พนักงานราชการ

4.05%

4.05%
จ้างประจำ

0.82%

0.82%
จ้างชั่วคราว

19.42%

19.42%
ข้อมูลบุคลากร