ข้าราชการ

17.37%

17.37%
พนักงานมหาลัย

56.70%

56.70%
พนักงานราชการ

3.65%

3.65%
จ้างประจำ

1.64%

1.64%
จ้างชั่วคราว

20.64%

20.64%
ข้อมูลบุคลากร