ข้าราชการ

16.29%

16.29%
พนักงานมหาลัย

57.85%

57.85%
พนักงานราชการ

3.75%

3.75%
จ้างประจำ

1.23%

1.23%
จ้างชั่วคราว

20.88%

20.88%
ข้อมูลบุคลากร